Garanti

Alltid vi jobba väl och noga. Vi lämnar självklart garanti på städningen.

  • Vi lämnar garanti på städning, eventuella klagomål vid besiktningstillfället åtgärdas snarast av oss. Klagomål efter kundens godkännande beaktas ej. Vi vill därför påpeka att det är bra om inflyttande person/företag kan medverka vid besiktningstillfället. Garantin gäller i 7 dagar från och med städningstillfället. Tid för besiktning meddelas av städare ca 1 timme innan städningen slutförs.

  • Vi har Fora försäkring.

  • Vi har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund.

  • Företaget har F-skattebevis.